Mini LED osvětlení:  DL4B DL4BW 

O nás

PROFIL FIRMY
VÝROBA NA ZAKÁZKU:
REFERENCE VÝROBY

PROFIL FIRMY
• Navrhujeme a vyrábíme elektronická zařízení. Výroba zařízení je založena na aplikaci obvodové analogové a digitální techniky s využitím výrobních technologií SMD a THT.
• Výrobky optimalizujeme dle specifických požadavků odběratelů.
• Důraz klademe na funkčnost, spolehlivost a bezpečnost výrobků.
• Výrobky vynikají výborným poměrem mezi výhodnou cenou a funkčními vlastnostmi.

ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ
• Zakázková výroba elektroniky (komplexní řešení poskytovaných služeb). Vyrábíme elektronická zařízení včetně výroby testovacích a kontrolních přípravků, jehlových polí, adaptérů, propojovacích skříní a kabeláže. Navrhujeme plošné spoje DPS, včetně osazování s technologií SMD, THT.
• Modelářská elektronika.
Vyrábíme regulátory otáček motorů, LED osvětlovače, spínače, optoizolátory a programátory.
• Profesionální konferenční a audio zařízení.
Vyrábíme bezdrátový obousměrný infračervený dorozumívací zařízení, obousměrné drátové dorozumívací zařízení, konferenční IR přijímače.
• Řídící a testovací systémy.

JAKOST
• Naší prioritou je plánovaná systematická činnost pro zajištění nejvyšší kvality výrobků a poskytovaných služeb.
• Technické vybavení, naše zkušenosti a zavedená třístupňová kontrola nám umožňuje výrobu kvalitních zařízení.
• K výrobku je vypracována technická specifikace, výrobní a testovací postup, pracovní list výrobku, protokoly o zkouškách výrobku včetně návodu k použití.
• Dokladem kvality je vydání osvědčení o jakosti a kompletnosti, záručního listu a ES prohlášení o shodě.
• Věnujeme maximální pozornost všem procesům a v případě, že je zjištěna jakákoliv neshoda, tak je zavedeno preventivní a nápravné opatření.

    [nahoru] 

VÝROBA NA ZAKÁZKU
Nabízíme Vám komplexní řešení poskytovaných služeb v oblasti zakázkové výroby elektroniky za výhodnou cenou a proto věříme, že naše nabídka bude pro Vás zajímavá.

Návrh a výroba elektronických zařízení (dle vašich požadavků)
• Navrhujeme elektronická zařízení včetně mechanického provedení. Realizujeme výrobu prototypů, nultých sérií a sériovou výrobu. Návrh realizujeme dle požadavků zadavatele, technických podmínek (TP), technické specifikace (TS) a norem, klimatické a mechanické odolnosti, dostupnosti a ceně použitých součástek, způsobu osazení a testování.
• Optimalizujeme dle specifických potřeb zadavatele navrhované zařízení s využitím nejmodernějších výrobních technologií.
• Re-design, modernizujeme, nebo optimalizujeme stávající starší zařízení.
• Navrhujeme a realizujeme výrobu testovacích, kontrolních a montážních přípravků, diagnostických zařízení, testovacích jehlových polí, adaptérů, propojovacích skříní a kabeláže.

Návrh a optimalizace plošných spojů DPS
• Navrhujeme desky plošných spojů (DPS) v programu EAGLE Professional. Standardně navrhujeme jedno až šesti vrstvé desky plošných spojů.
• Připravujeme výstupy pdf, gerber a data pro CNC vrtačku.
• Převádíme dokumentaci desek plošných spojů v papírové formě do elektronické.
• Zajištujeme výrobu prototypových a sériových DPS u prověřených dodavatelů.

Osazení a lakování plošných spojů
• Osazujeme prototypy desek plošných spojů s technologií SMD, THT (vývodové). Standardně je používaná bezolovnatá pájka, v případě požadavku i olovnatá pájka.
• Zajišťujeme strojní osazení sériové výroby.
• Chráníme DPS před vlivem klimatických změn, vlhkosti a otřesů nanesením ochranného polyuretanového laku s možností selektivního nánosu. Pro zvlášť vysoké nároky na klimatickou odolnost zaléváme výrobky tixotropní zalévací hmotou určenou pro elektroniku.

Oživení a testování zařízení
• Oživujeme, instalujeme SW a testujeme elektronická zařízení. Výsledky testů evidujeme v příslušných zkušebních protokolech.
• Disponujeme technickým a měřícím vybavením na dobré technické úrovni.
• Provádíme mezioperační kontroly, včetně závěrečné výstupní kontroly.
• Zajišťujeme identifikovatelnost a sledovatelnost výrobků. Výrobkům přidělujeme výrobní čísla.

Návrh fóliových štítků a klávesnic
• Navrhujeme v grafickém programu Corel DRAW fóliové (membránové) klávesnice a fóliové panelové štítky.
• Zajištujeme výrobu fóliových štítků a klávesnic u prověřených dodavatelů.

Zpracování dokumentace
• Vypracováváme návody k použití, výrobní, technologické a testovací postupy včetně pracovních listů výrobku a zkušebních protokolů (MS Office, Corel DRAW).

Nákup elektronických součástek
• Zajišťujeme nákup elektronických součástek pro prototypy a zkušební série.
• Zajišťujeme nákup elektronických součástek pro sériovou výrobu u prověřených dodavatelů. Dodané součástky od našich dodavatelů vždy podrobujeme testům při vstupní přejímce na sklad. Provádíme hodnocení dodavatelů dle plnění termínů dodávek, ceny, množství a kvality.
• Zajišťujeme identifikovatelnost a sledovatelnost použitých součástek, materiálů a dílů.

Balení zařízení
• Výrobky balíme standardně do ESD sáčků, ESD bublinkové fólie, nebo dle specifických požadavků odběratele.

Podpora
• Zajišťujeme aplikační poradenství, odborné zaškolení, instalaci, uvedení do provozu a servis.
• Zajišťujeme testování zařízení na EMC a bezpečnost v akreditované zkušebně.

Záruka
• Na výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje podle podmínek uvedených v přiloženém záručním listě.
• Poskytujeme rychlý záruční i pozáruční servis.
• Všechny výrobky podstupují řadu testů tak, aby byla zaručena 100% funkčnost a spolehlivost.
• Garantujeme vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, funkčnost a bezpečnost výrobků. Věnujeme maximální pozornost všem procesům a v případě, že je zjištěna jakákoliv neshoda, tak je zavedeno preventivní a nápravné opatření.

Kontaktujte nás pro technické a obchodní informace o našich poskytovaných službách.
Vypracujeme Vám nabídky včetně dodacích termínů.

Těšíme se na možnou vzájemnou obchodní spolupráci a její úspěšný rozvoj.

    [nahoru] 

REFERENCE VÝROBY


MODELÁŘSKÁ ELEKTRONIKA
• 2005-2021: Výroba regulátorů, spínačů, LED osvětlení, RC opto-isolátorů a programátorů.


VÝROBA KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY
• 2014-2021: Výroba obousměrného drátového dorozumívacího zařízení LCS, které je určeno pro drátový přenos audio signálu z mikrofonu. Napájení a audio signál z mikrofonu je diferenciálními symetrickými zesilovači veden kabelem do druhého zařízení v jiné místnosti.
  Zařízení jsou používana pro komunikaci v kancelářích a v labolatořích.

• 2009-2016: Výroba obousměrného bezdrátového dorozumívacího zařízení ICS, které je určeno pro infračervený (IR) přenos audio signálu z mikrofonu (bez použití rádiového přenosu).
  Zařízení jsou používana pro menší konference, komunikaci mezi prosklenými kancelářemi a labolatořemi.


VÝROBA KONFERENČNÍ TECHNIKY (tlumočnické)
• 1997-2015: výroba 9-20 kanálových konferenčních infra přijímačů.
• 1996-1997: Výroba konferenčních dlouhovlnných 6 kanálových přijímačů.

    [nahoru] LCS

ICS

DR-IR20

DR-IR8

DR-DV6


Mini LED osvĕtlení DL4B

 
STÁLÉ ODKAZY
   RCmania    RC.305    RC4x4    TT    MoNaKo   Tamiya
 
Mini spínač DS1C

Copyright © 2003-2021 David / DSYS - All Rights Reserved