REFERENCE VÝROBY

• Výroba zařízení je založena na aplikaci obvodové analogové a digitální techniky s využitím výrobních technologií SMD a THT.
• Výrobky optimalizujeme dle specifických požadavků odběratelů.
• Důraz klademe na funkčnost, spolehlivost a bezpečnost výrobků.
• Výrobky vynikají dobrým poměrem mezi výhodnou cenou a funkčními vlastnostmi.
• Zajišťujeme identifikovatelnost a sledovatelnost použitých součástek a dílů pro výrobky.
• Naší prioritou je plánovaná systematická činnost pro zajištění nejvyšší kvality výrobků a poskytovaných služeb.
• Technické vybavení, naše zkušenosti a zavedená třístupňová kontrola nám umožňuje výrobu kvalitních zařízení.
• K výrobku je vypracována technická specifikace, výrobní a testovací postupy, pracovní listy výrobku, protokoly o zkouškách výrobku včetně návodu k použití.
• Dokladem kvality je vydání osvědčení o jakosti a kompletnosti, záručního listu a ES prohlášení o shodě.
• Věnujeme maximální pozornost všem procesům a v případě, že je zjištěna jakákoliv neshoda, tak je zavedeno preventivní a nápravné opatření.


RC MODELÁŘSKÁ ELEKTRONIKA
Výroba RC modelářské elektroniky od roku 2005 - 2024.
• Univerzální regulátory pro obousměrné i jednosměrné řízení otáček DC kartáčových motorů v modelech a maketách
• Spínače pro ovládání sirény, klaksonu, majáku, rampy, výkonových LED (pásků), žárovky, navijáku, relé, motoru v modelech a maketách
• Pokročilé LED osvětlení s jedno, nebo dvou kanálovým ovládáním modelů a maket aut, TIR, tanků, lodí, člunů, ponorek, letadel a mechanických strojů.
• Programátory pro nastavení jednotlivých parametrů elektroniky dsys


SPORTOVNÍ TECHNIKA - ČASOMÍRY
Výroba tréninkových pomůcek STS-KAC od roku 2020 - 2024.
• START bezdrátové tlačítko STS-SB
• STOP bezdrátová IR závora STS-TX, STS-RX
• Řídící jednotka STS-RJ s rozhraním USB2


POHONY PRO MOTOROVÉ VOZÍKY
Výroba pohonů pro motorové vozíky od roku 2020 - 2024.
• Regulátory BLDC motoru s pozitivními Hall senzory napájené z akumulátoru
• Bezdrátové přijímače povelů
• Bezdrátové vysílače povelů
• Spínače kamery a osvětlení
• Regulátory výkonových serv pro řízení otáčení a pohyb panelu
• Nabíječky akumulátorů
• Snímače zásahu terče.
• Otáčení a zvedání terčů střelnic.


VÝROBA KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY
• 2014-2024: Výroba obousměrných drátových dorozumívacích zařízení LCS, která jsou určena pro drátový přenos audio signálu z mikrofonu. Napájení a audio signál z mikrofonu je diferenciálními symetrickými zesilovači veden kabelem do druhého zařízení v jiné místnosti.
  Zařízení jsou používana pro komunikaci v kancelářích a v labolatořích.

• 2009-2016: Výroba obousměrných bezdrátových dorozumívacích zařízení ICS, která jsou určena pro infračervený (IR) přenos audio signálu z mikrofonu (bez použití rádiového přenosu).
  Zařízení jsou používana pro menší konference, komunikaci mezi prosklenými kancelářemi a labolatořemi.


VÝROBA KONFERENČNÍ TECHNIKY (tlumočnické)
• 1997-2015: výroba 9-20 kanálových konferenčních infra přijímačů.
• 1996-1997: Výroba konferenčních dlouhovlnných 6 kanálových přijímačů.

    [nahoru] LCS

ICS

DR-IR20

DR-IR8

DR-DV6


Copyright © 2003-2024 David / DSYS - All Rights Reserved