VÝROBA NA ZAKÁZKU

Nabízíme Vám komplexní řešení poskytovaných služeb v oblasti zakázkové výroby elektroniky za výhodnou cenou a proto věříme, že naše nabídka bude pro Vás zajímavá.

• Návrh a výroba zařízení je založena na aplikaci obvodové analogové a digitální techniky s využitím výrobních technologií SMD a THT.
• Výrobky optimalizujeme dle specifických požadavků odběratelů.
• Důraz klademe na funkčnost, spolehlivost a bezpečnost výrobků.
• Výrobky vynikají dobrým poměrem mezi výhodnou cenou a funkčními vlastnostmi.
• Zajišťujeme identifikovatelnost a sledovatelnost použitých součástek a dílů pro výrobky.
• Naší prioritou je plánovaná systematická činnost pro zajištění nejvyšší kvality výrobků a poskytovaných služeb.
• Technické vybavení, naše zkušenosti a zavedená třístupňová kontrola nám umožňuje výrobu kvalitních zařízení.
• K výrobku je vypracována technická specifikace, výrobní a testovací postupy, pracovní listy výrobku, protokoly o zkouškách výrobku včetně návodu k použití.
• Dokladem kvality je vydání osvědčení o jakosti a kompletnosti, záručního listu a ES prohlášení o shodě.
• Věnujeme maximální pozornost všem procesům a v případě, že je zjištěna jakákoliv neshoda, tak je zavedeno preventivní a nápravné opatření.

Návrh a výroba elektronických zařízení (dle vašich požadavků)
• Navrhujeme elektronická zařízení včetně mechanického provedení. Realizujeme výrobu prototypů, nultých sérií a sériovou výrobu. Návrh realizujeme dle požadavků zadavatele, technických podmínek (TP), technické specifikace (TS) a norem, klimatické a mechanické odolnosti, dostupnosti a ceně použitých součástek, způsobu osazení a testování.
• Optimalizujeme dle specifických potřeb zadavatele navrhované zařízení s využitím nejmodernějších výrobních technologií.
• Re-design, modernizujeme, nebo optimalizujeme stávající starší zařízení.
• Navrhujeme a realizujeme výrobu testovacích, kontrolních a montážních přípravků, diagnostických zařízení, testovacích jehlových polí, adaptérů, propojovacích skříní a kabeláže.
• Navrhuje a vyrábíme 3D krabičky pro vyrobená zařízení a přípravky z materiálu PLA, ABS, PETG.

Návrh a optimalizace plošných spojů DPS
• Navrhujeme desky plošných spojů (DPS) v programu EAGLE Professional. Standardně navrhujeme jedno až šesti vrstvé desky plošných spojů.
• Připravujeme výstupy pdf, gerber a data pro CNC vrtačku.
• Převádíme dokumentaci desek plošných spojů v papírové formě do elektronické.
• Zajištujeme výrobu prototypových a sériových DPS u prověřených dodavatelů.

Osazení a lakování plošných spojů
• Osazujeme prototypy desek plošných spojů s technologií SMD, THT (vývodové). Standardně je používaná bezolovnatá pájka, v případě požadavku i olovnatá pájka.
• Zajišťujeme strojní osazení sériové výroby.
• Chráníme DPS před vlivem klimatických změn, vlhkosti a otřesů nanesením ochranného polyuretanového laku s možností selektivního nánosu. Pro zvlášť vysoké nároky na klimatickou odolnost zaléváme výrobky tixotropní zalévací hmotou určenou pro elektroniku.

Oživení a testování zařízení
• Oživujeme, instalujeme SW a testujeme elektronická zařízení. Výsledky testů evidujeme v příslušných zkušebních protokolech.
• Disponujeme technickým a měřícím vybavením na dobré technické úrovni.
• Provádíme mezioperační kontroly, včetně závěrečné výstupní kontroly.
• Zajišťujeme identifikovatelnost a sledovatelnost výrobků. Výrobkům přidělujeme výrobní čísla.

Návrh fóliových štítků a klávesnic
• Navrhujeme v grafickém programu Corel DRAW fóliové (membránové) klávesnice a fóliové panelové štítky.
• Zajištujeme výrobu fóliových štítků a klávesnic u prověřených dodavatelů.

Zpracování dokumentace
• Vypracováváme návody k použití, výrobní, technologické a testovací postupy včetně pracovních listů výrobku a zkušebních protokolů (MS Office, Corel DRAW).

Nákup elektronických součástek
• Zajišťujeme nákup elektronických součástek pro prototypy a zkušební série.
• Zajišťujeme nákup elektronických součástek pro sériovou výrobu u prověřených dodavatelů. Dodané součástky od našich dodavatelů vždy podrobujeme testům při vstupní přejímce na sklad. Provádíme hodnocení dodavatelů dle plnění termínů dodávek, ceny, množství a kvality.
• Zajišťujeme identifikovatelnost a sledovatelnost použitých součástek, materiálů a dílů.

Balení zařízení
• Výrobky balíme standardně do ESD sáčků, ESD bublinkové fólie, nebo dle specifických požadavků odběratele.

Podpora
• Zajišťujeme aplikační poradenství, odborné zaškolení, instalaci, uvedení do provozu a servis.
• Zajišťujeme testování zařízení na EMC, ESD a bezpečnost v akreditované zkušebně.

Záruka
• Na výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje podle podmínek uvedených v přiloženém záručním listě.
• Poskytujeme rychlý záruční i pozáruční servis.
• Všechny výrobky podstupují řadu testů tak, aby byla zaručena funkčnost a spolehlivost.
• Garantujeme vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, funkčnost a bezpečnost výrobků. Věnujeme maximální pozornost všem procesům a v případě, že je zjištěna jakákoliv neshoda, tak je zavedeno preventivní a nápravné opatření.

Kontaktujte nás pro technické a obchodní informace o našich poskytovaných službách.
Vypracujeme Vám nabídky včetně dodacích termínů.

Těšíme se na možnou vzájemnou obchodní spolupráci a její úspěšný rozvoj.

    [nahoru] 

Copyright © 2003-2024 David / DSYS - All Rights Reserved