POHONY PRO MOTOROVÉ VOZÍKY (TERČE)

REGULÁTOR
BEZDRÁTOVÉ VYSÍLAČE A PŘIJÍMAČE POVELŮ
SPÍNAČE KAMERY, OTÁČENÍ / ZVEDÁNÍ TERČE, OSVĚTLENÍ, SNÍMÁNÍ ZÁSAHU TERČE

REGULÁTOR
Regulátor je určen pro jemné řízení polohy vozíku vybaveného motorem BLDC s pozitivními Hall senzory.
Regulátor sleduje ujetou vzdálenost a zajišťuje dojezd vozíku (terče) do předem stanovených pozic (například 25, 50, 100, 200m). Pozice mohou být upřesněny kalibračními značkami pro indukční snímač.

VLASTNOSTI REGULÁTORU
• NAPÁJENÍ: akumulátorem z řídící elektroniky nabíjecí jednotky.
• ŘÍZENÍ: obousměrná datová komunikace s RF transceiverem. Přijímá a potvrzuje povely, předává stav akumulátoru, polohu vozíku.
• KONCOVÉ SPÍNAČE: upřesňují místo začátku a konce dráhy. Při nastavení dvojité dráhy upřesňují polohu začátku první dráhy a začátek druhé dráhy.
• INDUKČNÍ SPÍNAČ: kalibruje polohy vozíku během pojezdů.
• BEC 5V/1A: zdroj regulátoru pro napájení řídící části RF transceiveru.

PARAMETRY NASTAVITELNÉ PROGRAMÁTOREM:
• Dynamické a statické vlastnosti výkonu do motoru.
• Délky dráh S1 a S2.
• Reakce koncových spínačů.
• Rychlost a způsob kalibrace polohy na dráze.

    [nahoru] 

BEZDRÁTOVÉ VYSÍLAČE A PŘIJÍMAČE POVELŮ
Povelové jednotky jsou určené pro bezdrátové ovládání motorových vozíků.

OVLÁDACÍ JEDNOTKA
Je osazena do přenosné plastové krabičky. Vysílá povely do vozíku pomocí datové komunikace RF transceiverem.
• POČET TLAČÍTEK: 1-3 desky s 2-10 tlačítky s LED podsvícením.
• NAPÁJENÍ: akumulátorem 2S LiFe.
• INDIKACE: LED ON/OFF indikuje rádiové spojení s RF transceiverem ve vozíku.
 LED podsvícení při sepnutí svítí, nebo blikají.
 5 LED diod indikuje stav akumulátoru ovládací jednotky.
 5 LED diod indikuje stav akumulátoru pohonu ve vozíku.
 5 LED diod indikuje stav akumulátoru napájející kameru a osvětlení ve vozíku.

OVLÁDANÁ JEDNOTKA
Je zabudována ve vozíku. Přijímá obousměrnou datovou komunikací RF transceiverem od ovládací jednotky.
• VÝSTUP RG: řízení chodu regulátoru motoru.
• VÝSTUP SP: řízení spínací jednotky SP.
• VÝSTUP RZ: univerzální výstup pro ovládaní doplňků.
• NAPÁJENÍ: akumulátorem regulátoru motoru.

    [nahoru] 

SPÍNAČE KAMERY, OTÁČENÍ / ZVEDÁNÍ TERČE, OSVĚTLENÍ, SNÍMÁNÍ ZÁSAHU TERČE
SP jednotka je zabudována ve vozíku.

FUNKCE
• zapínání kamery.
• zapínání LED osvětlení terče (červené, zelené a bílé).
• snímání zásahu terče.
• řízení krokového motoru pro otáčení terče.
• řízení krokového motoru pro zvedání terče.

PARAMETRY NASTAVITELNÉ USB jednotkou TE RJ:
• rychlost otáčení.
• doba setrvání v otočení.
• počet sekvencí otočení.

    [nahoru] 

Copyright © 2003-2024 David / DSYS - All Rights Reserved